Badanie ciśnieniowe

Próba szczelności belki mosiężnej z przepływomierzami rozdzielacza podłogowego na stanowisku badawczym (ciśnienie 8 bar).

Badanie ciśnieniowe


On 'Play' external media is loaded and YouTube sends you some cookies!

Próba szczelności belki mosiężnej z przepływomierzami rozdzielacza podłogowego na stanowisku badawczym (ciśnienie 8 bar).

Wróć